Čuvari gradovrške uspomene
Header

“KAČIĆ” – Zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja (Split), u najnovijem broju objavio je istraživački elaborat Fahrudina Hidanovića, pod naslovom “Franjevački samostan na Gradovrhu – prilog poznavanju prošlosti tuzlanskoga kraja”. Na pedesetak stranica autor donosi vjerojatno ponajbolji prikaz o Gradovrhu, do sada objavljen. Ovaj rad je rezultat višegodišnjeg istraživanja, kojeme se autor predao svim svojim znanjem i bićem, Opširnije…