Čuvari gradovrške uspomene
Header

Kratki uvod u ikonuRiječ ikona (grčki eikon = slika) označava svetu sliku kojoj se ukazuje posebno poštovanje. Najčešće to je slika na drvu ili platnu. Izvorno naziv se odnosio na bilo koju sliku ili prikaz, bez obzira na materijal i tehniku izvedbe (kamen, mozaik, bjelokost, kovina i sl.) Kasnije se taj naziv upotrebljava za točno Opširnije…